مشتری گرامی جهت پیگیری وضعیت سفارشات لطفا شماره سفارش و شماره تلفن همراهی که با آن ثبت سفارش را انجام داده اید در کادرمربوطه وارد کنید سپس دکمه رهگیری را بزنید تا وضعیت برای شما نمایان شود،
همچنین برای رهگیری به جای شماره تلفن همراه از ایمیلی که با آن ثبت سفارش کرده اید هم نیز میتوانید استفاده کنید.